r-imidokloprid plus 20% s.k

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Imidakloprid 150 g/l + Lyambda-Sigalotrin 50 g/l
Tashqi ko’rinishi:
Suyuqlik, oq rangda
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 1 litr / 100 ml