r-indjio 24,7% s.k

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Tiametoksam 141 g/l + Lyambda-Sigalotrin 106 g/l
Tashqi ko’rinishi:
Suyuqlik, qaymoq rangda
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 500 ml / 100 ml

 

R-Indjio – ikki tarkibiy qismdan iborat bo’lgan ushbu birikmali preparat Tiametoksam va Lyambda-Sigalotrining
tizimli va kontakt ta’sir orqali qishloq xo’jaligi ekinlariga keng turdagi kemiruvchi va so’ruvchi
zararkunandalarga qarshi yuqori samaraga ega. Tarkibida ikki faol moddasi, ya’ni Tiametoksam (neonikotinoid)
va Lyambda-Sigalotrin (piretroid) insektisidlar birikmasi bo’lib, keng turdagi hashorotlarga qarshi juda tez
va uzoq vaqt davomida himoya ta’sir samaradorligini tashkil qiladi.