r-nominus 40% s.k

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Bispiribak-natriy 40 g/l
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 100 ml + 100 ml

 

R-Nominus – sholipoyalarda ko’p uchraydigan kurmak, shamak, mastak, suv hilol va boshqa begona o’tlarni
yo’qotishda yuqori samarali gerbisid hisoblanadi. O’z muddatida sifatli qo’llanilganda, sholi o’simligi (begona
o’tlarsiz) tuproqdagi suv va ozuqa yetarli darajada o’zlashtirish hisobiga, R-Nominus qo’llanilmagan maydonga
nisbatan har bir gektardan 10-15 sentnergacha hosildorlikni oshirish mumkin.