r-stomm 40% k.e

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Pendimetalin 40 g/l
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 5 litr / 1 litr

 

R-Stomm – bir yillik ikki pallali va boshoqli begona o’tlarga qarshi g’o’za, kartoshka, makkajo’xori, sabzi
va boshqa ekinlarda qo’llaniladi. Begona o’tlarning urug’lari unib chiqmasdan oldin va urug’ ekish bilan bir
vaqtda qo’llaniladi. Faqatgina una boshlagan urug’ yoki maysani emas, balki 1-2 dona barg chiqargan, preparat
ta’siriga moyil bo’lgan bir yillik ikki pallali va boshoqli begona o’tlarning maysalarini ham nobud qiladi.