r-ultra super 33% k.e

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Propinkanazol 250 g/l + Siprokonazol 80 g/l
Tashqi ko’rinishi:
Suyuqlik, och sariq-och jigarrang rangda
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 1 litr / 100 ml

R-Ulta Super – g’alla maydonlaridagi bug’doyda sariq va qo’ng’ir zang, un shudring, sariq dog’lanish, qo’ng’ir
dog’lanish va boshqa kasalliklarga qarshi yuqori samarali fungisid bo’lib, uzoq muddat o’z ta’sir kuchini
saqlab turadi. R-Ulta Super ikkala faol ingridient – Siprokonazol va propikonazolning katta qismi bir
soat mobaynida o’simliklarning assimilyasion yuzasida absordsiyaga uchraydi.
O’simlikda ksilema bo’ylab akropetal harakatlanadi. Bunday sistemali harakatlanish o’simlik to’qimalari ichida
faol moddaning yaxshi tarqalishiga imkon beradi va preparatning yuvilib ketishini istisno qiladi.