r-umpakt 25% s.k

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Flutriafor 250 g/l
Tashqi ko’rinishi:
Suyuqlik, oq-saqriq qaymoq rangda
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 1 litr / 100 ml

 

R-Umpakt 25% S.K. – tizimli ta’sir doirasiga ega bo’lgan fungisid bo’lib, ham himoya qilish va davolash
xususiyatiga ega. Preparat qo’llanilgandan so’ng tezda o’simlik bo’ylab singib, to’qimalarga tarqaladi.
Natijada flutriafolning tezlikda mobil harakati tufayli kasallangan joyga yetib borib uni davolaydi
hamda uzoq vaqt himoya qiladi va sistemali ta’sir qiluvchi, samarasi yuqori bo’lgan preparat hisoblanadi.